Header

Information

 

Bra information om lösdriften

Vi håller alla lösdriftens hästar i en flock i en stor hage.

Hästarna har varsin utfodringsplats i foderhagen med ett nät eller en låda.

Vi reglerar mängden grovfoder beroende på väder, vind, temperatur och betestillväxt.

Vår leverantör av grovfoder och halm är Hamra Gård (deLaval). Det är långt ifrån det billigaste grovfoder som finns att få tag i här i stockholmsområdet, men det är verkligen närodlat och av väldigt hög kvalitet, och fullständig analys finns alltid. Vi har hittills alltid fått grovfoder från 1 och samma skörd, vilket är skönt då vi inte behöver göra foderbyten mer än till hösten då den nya skörden kommer in. Halmen brukar även den komma från närliggande åkrar. De garanterade oss grovfoder 2018 trots torkan! Visst fick vi hushålla med det vi fick köpa, men vi fick levererat så att hästarna i flocken klarade sig fint under hela den vintern fram till sommaren 2019. Och det var skönt att ha samma skörd hela året med den kvalitén hästarna är vana vid. Detta trots torkan som gjorde det svårt för många att hitta grovfoder över huvud taget.  

Begränsat bete finns att tillgå sommartid, då öppnar vi upp betesfållorna vartefter behov finns och så länge betet räcker, vilket varierar stort beroende på väder, vind, temperatur och tillväxt.

Nya hästar introduceras genom att gå i egen hage tills flocken visar att de är redo för ihopsläpp.

Detta förväntar vi oss av dig som hyr in plats hos oss:

Samtliga fodringar är schemalagda, du ansvarar över de fodringar du har på schemat. Antal fodringar beror på hur många hästar som står hos oss. Fodringarna är få eftersom vi fodrar i foderhagar och därför enbart lägger ut foder 1 gång/dag. När du har fodring väger du upp och fyller på grovfoder till alla hästarna i flocken för ett helt dygn, gör rent och fyller på vattenkaren, samt kollar så att alla hästar i flocken står på 4 ben.

Du mockar och håller rent i vindskyddet samt mockar skit från hagen, vi hjälps alla åt och du mockar ett bestämt antal skottkärror varje vecka. Antal skottkärror kan variera tex beroende på årstid. Även större mockinsatser görs när behov finns.

När vi har möten förväntas du deltaga. Vi har även gemensamma fixardagar ca 2 ggr/år.

Föreningen Stora Uringe Ryttar Förening  (SURF) ordnar städdagar och andra aktiviteter.

Vad som ingår i hyran:

Plats på lösdriften med tillhörande hage och vindskydd.

Viss tillgång till box (lösdriftens hästar har tillgång till 2 enklare boxar).

Förvaringsutrymmen, uppvärmt utrymme för sadel etc.

Uppbindningsplats att ställa upp hästen vid skötsel och sadling.

Spolplats.

Utomhusridbana.

Ridhus.

Tillgång till alla gemensamma utrymmen på anläggningen, såsom toaletter, fikarum, tvättmaskin (för en mindre kostnad) och torkhängare.

Underhåll av hagen: Vi förbättrar underlaget i hagen någon gång varje år genom att grusa upp. Eftersom vi hyr marken har vi ingen ekonomisk möjlighet att göra alla förbättringar för hästarna på en och samma gång. Därför grusar vi upp där det är störst behov och där det är möjligt att komma fram med maskin utan att maskinerna förstör marken på vägen dit. Att grusa upp är kostsamt men SÅÅÅÅ uppskattat av hästarna. Vi förbättrar även utforming av hagen och underhåller/reparerar/renoverar staket och vindskydd löpande under året.

Vi tillämpar kallhyra och allt som står ovan under rubriken ”vad som ingår i hyran” ingår i kallhyran. 

Detta tillkommer utöver hyran:

Kostnad för allt foder och strö (ingår alltså inte i kallhyran). Bästhästen ser till att det finns grovfoder och halm på plats. Åtgång av Grovfoder och Halm räknas ut i efterskott varje månad och kostnad för detta läggs på fakturan tillsammans med kallhyran.  Eventuellt kraftfoder o annat tillskott köper du själv in.

Kontakta oss för pris.     OBS! Vårt koncept är att hästarna ska ha ett så bra och naturlikt liv som möjligt, med de förutsättningar vi har. Vi driver inte vår lösdrift för att det ska vara en billig lösning, vi drivet vår lösdrift för att vi tycker att det är det bästa för hästen. Våra höga krav på grovfoderkvalité och att vi kommer att fortsätta underhålla hagen med tex grusning varje år samt att vi löpande gör förbättringar för hästarna i hagen, medför att det inte är ett billigt alternativ att ha sin häst hos oss.

Varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!